Fietspaden langs de genummerde wegen in beheer van AWV

Fietspaden langs de genummerde wegen in beheer van Agentschap Wegen en Verkeer, geïnventariseerd als (deel van) een genummerde weg dat beschikt over een fietspad. De geometrie van het eigenlijke fietspad is niet opgenomen. Definitie fietspaden = Deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsers en tweewielige bromfietsers klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door overlangse wegmarkeringen die een fietspad aanduiden en de openbare weg afbakenen door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer. Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan (http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9).

Data and Resources

Transportation modes covered

Additional Info

Field Value
ID 6dd12a94-6387-43b9-ada2-af3bdca7da5b
Metadata date 2020-02-10 14:58:32
Metadata language Dutch
Resource type Service
Name [contact point] Agentschap Wegen en Verkeer
Organisation name [publisher] Agentschap Wegen en Verkeer
Name [publisher] Agentschap Wegen en Verkeer
Address [publisher] Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel
E-mail [publisher] Agentschap Wegen en Verkeer
Website [publisher] http://www.wegenenverkeer.be
Telephone number [publisher] +3225537901
Start date of publication 2018-12-01 15:35:00
End date of publication
Countries covered by publication Belgium
Area covered by publication VLAAMS GEWEST
Dataset extent
Contract or licence Licence and Free of charge
Update frequency On occurence
Quality assessment
Dataset theme Transport