Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust maakt deel uit van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het agentschap heeft verschillende bevoegdheden met betrekking tot het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen. Het agentschap MDK • garandeert de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied en de optimale werking van de nautische keten, • draagt bij tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen, • organiseert de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.


EN Organization name:
Agency for Maritime and Coastal Services
NL Organization name:
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
FR Organization name:
Agence des Services Maritimes et Côtiers
DE Organization name:
Agentur für Maritime Dienstleistungen und die Küste
Address:
Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
Email:
stafmdk@mow.vlaanderen.be
Website:
https://www.agentschapmdk.be/
Telephone number:
+3225537727