Position des passages à niveau - positie van de overwegen

Deze dataset bevat de geografische positie van de in dienst zijnde openbare overwegen op reizigerslijnen op het spoornet van Infrabel. Overwegen zijn plaatsen waar de sporen en de openbare weg elkaar kruisen. Hieronder een korte toelichting over de subtiele verschillen tussen de 3 types overwegen:

Overwegen op het spoornet van Infrabel : niet alle overwegen behoren tot het spoornet van Infrabel. Overwegen op toeristische lijnen, bepaalde kruispunten in havengebieden, ... vallen onder het beheer van andere actoren.

Openbare overwegen : deze overwegen bevinden zich op de openbare weg. De overwegen die enkel door bepaalde bevoegde personen mogen worden gebruikt, horen hier niet bij.

Opmerking: Deze dataset bevat geen tijdelijke afsluitingen van overwegen. Bovendien wordt deze lijst driemaandelijks bijgewerkt. Infrabel schaft ieder jaar overwegen af, dus is het mogelijk dat sommige overwegen die in deze lijst voorkomen, inmiddels afgeschaft zijn.

Er zijn verschillende soorten overwegsignalisatie; deze zijn opgenomen in de dataset.

  • Overweg met passieve signalisatie: aan de overweg staat een sint-andrieskruis maar er zijn geen lichtseinen noch slagbomen om een naderende trein aan te kondigen.

  • Overweg met actieve signalisatie: lichtseinen verwittigen de weggebruikers voor een naderende trein.

  • Overweg met gedeeltelijke afsluiting: systeem met slagbomen die zich aan weerszijden van de sporen bevinden en de openbare weg gedeeltelijk afsluiten.

  • Overweg met volledige afsluiting: systeem met slagbomen die zich aan weerszijden van de sporen bevinden en de openbare weg volledig afsluiten.

https://infrabel.opendatasoft.com/explore/dataset/geoow/table/

Data and Resources

This dataset has no data

Transportation modes covered

Additional Info

Field Value
ID 88517a16-6f28-4e45-b4f7-49d62a237396
Metadata date 2020-08-25 11:53:31
Metadata language
  • French
  • Dutch
Resource type Data set
Name [contact point] Infrabel Open Data Cell
Organisation name [publisher] Infrabel
Name [publisher] Infrabel
Address [publisher] Place Marcel Broodthaers 2, 1060 bruxelles
E-mail [publisher] Infrabel
Website [publisher] https://opendata.infrabel.be
Telephone number [publisher] +3225252211
Start date of publication 2020-08-13 14:46:00
End date of publication
Countries covered by publication Belgium
Area covered by publication
  • RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
  • VLAAMS GEWEST
  • RÉGION WALLONNE
Dataset extent
Contract or licence Licence and Free of charge
Update frequency Up to every 3month
Quality assessment

Deze dataset bevat geen tijdelijke afsluitingen van overwegen. Bovendien wordt deze lijst driemaandelijks bijgewerkt. Infrabel schaft ieder jaar overwegen af, dus is het mogelijk dat sommige overwegen die in deze lijst voorkomen, inmiddels afgeschaft zijn.

Dataset theme Transport